Algemene voorwaarden

U wordt verzocht dit document zorgvuldig door te lezen aangezien hierin de algemene verkoopvoorwaarden worden beschreven van Gipea Online Store, welke geëxploiteerd wordt door Gipea. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Gipea Online Store en op uw aankopen bij Gipea Online Store.

Deze algemene voorwaarden gelden tussen u en Gipea Nederland, statutair gevestigd te (5243 RB) Bruggen 2 A te Rosmalen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr.( 57694923 ), hierna te noemen: “Gipea”. btw-identificatienummer  BTW nummer NL001652964B93.   Voor klachten, vragen of correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden van Gipea Online Store kunt u telefonisch +31412489438  of per e-mail ( https://www.gipea.nl/contact/ ) contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u op de contactpagina.

klachtenregeling, "We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]  Leidt dit niet tot een oplossing, Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Op producten die u via deze webwinkel op maat koopt volgens de door u ingevoerde specificatie, is het herroepingsrecht dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.”

• Die bij Gipea online Store worden aangeboden en leverbaar zijn

• Die voor eigen gebruik zijn bestemd, dat wil zeggen voor uzelf of voor de door u beoogde ontvanger(s) van de producten. Gipea behoudt zich het recht voor om een bestelling geheel naar eigen inzicht te weigeren (b.v. wanneer het vermoeden bestaat dat de bestelde producten voor wederverkoop zijn bestemd via niet door Gipea goedgekeurde distributiekanalen).

Informatie over leverbare producten (inclusief prijzen) is te vinden in Gipea Online Store. Gipea spant zich redelijkerwijze in om ervoor te zorgen dat alle informatie, beschrijvingen en prijzen van producten die in Gipea Shop Online Store verkrijgbaar zijn juist zijn op het moment dat deze informatie op Gipea Online Store wordt geplaatst. Hoewel we trachten om Gipea Online Store zo actueel mogelijk te houden, is het mogelijk dat de getoonde informatie niet altijd precies overeenkomt met de werkelijke situatie op het moment dat u uw bestelling plaatst.

Producten bestellen en Totstandkoming van de Koopovereenkomst:

• Als u de producten heeft geselecteerd die u wilt bestellen, komen deze in het winkelmandje terecht.


• Als u in het winkelmandje op de knop kassa klikt komt u op een pagina waar een overzciht van uw bestelling wordt gegeven zodat u eventuele fouten kunt zien en aanpassen door te klikken op de knop Bestelling aanpassen.


• Vervolgens kiest u onderaan bij de kassa de gewenste betaalmethode en vult u in het geval van:
- Credit Card de gevraagde Credit Card gegevens in en klikt u op de knop Afronden, of
- in het geval van iDEAL de gevraagde iDEAL gegevens in en klikt u op de knop Afronden


• Vervolgens klikt u onderaan het besteloverzicht op de knop Bestellen en uw bestelling wordt naar ons toegestuurd.


• Nadat u op de knop Bestellen heeft geklikt, ontvangen wij in het geval van een Credit Card betaling van uw creditcardmaatschappij of bank autorisatie voor het bedrag dat op het besteloverzicht staat vermeld. Wij schrijven op dat moment nog geen bedragen van uw creditcard of bankrekening af, maar het bedrag van de autorisatie wordt wel op uw bestedingsruimte in mindering gebracht. Dat is de gebruikelijke procedure bij banken. Wanneer wij geen autorisatie voor uw creditcard ontvangen, wordt uw bestelling niet verder verwerkt. In het geval van een iDEAL betaling wordt het bedrag dat op het besteloverzicht staat vermeld direct afgeschreven van de door u gekozen bankrekening indien u het gehele betaalproces van uw bank heeft doorlopen.


• Gipea stuurt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling ("Bestelbevestiging"). Dit betekent echter niet dat wij uw bestelling daarmee hebben geaccepteerd.


• Gipea stuurt u nog een e-mail ter acceptatie van uw bestelling en om te bevestigen dat de door u bestelde producten naar u zijn toegestuurd (“Verzendbevestiging”).


• Een koopovereenkomst tussen u en Gipea voor de door u bestelde producten komt tot stand op het moment dat wij per e-mail een Verzendbevestiging aan u hebben verstuurd, doch uiterlijk op het moment waarop de producten door u zijn ontvangen.


• De koopovereenkomst kan alleen in het Nederlands worden aangegaan.


• De tekst van de koopovereenkomst staat vermeld in de Verzendbevestiging.

Het is mogelijk dat uw bestelling niet of niet geheel kan worden verwerkt of dat Gipea uw bestelling geheel naar eigen inzicht weigert, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

• Het door u bestelde product is uit de handel genomen of is niet meer leverbaar.


• Het geld kan niet worden afgeschreven van uw rekening in het geval van een iDEAL-betaling.


• Uw Credit Card-maatschappij heeft geen autorisatie voor het bedrag van de aankoop gegeven.


• U voldoet niet aan de bestelvoorwaarden als vermeld aan het begin van deze paragraaf.

 

Betaling

U kunt betalen met uw Visa, MasterCard of American Express Credit Card of via iDEAL als u een internet-bankrekening heeft.

Retourzending verkeerd besteld door klant of annulering.

De onderstaande voorwaarden voor retourzending en annulering laten uw wettelijke rechten onverlet.

EEN BESTELLING ANNULEREN

Mocht u dat willen, dan kunt u uw bestelling binnen veertien dagen na ontvangst van de producten annuleren. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. In dat geval betalen wij het volgende aan u terug:
a. het volledige bedrag van de aankoop;
b. De kosten voor terug verzenden zijn voor rekening van de klant, bij foutief besteld zijn de kosten voor rekening van de klant.  De kosten voor opnieuw verzenden van de producten naar u zijn voor rekening van de klant, U ontvangt alsnog de factuur voor opnieuw verzenden!

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, en nabestellingen.

Helaas is kleurverschil bij een nabestelling onvermijdelijk, verkoper is niet aansprakelijk voor kleurverschil in de geleverde producten. Dit is een normaal verschijnsel en geen reden tot restitutie van het aankoop bedrag, dit houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt. Bij eerder geleverde goederen en het eerder gekochte producten kunnen kleurverschillen bestaan.

Wanneer u de bestelling annuleert dient u de producten in dezelfde staat te retourneren als waarin u de producten ontvangen heeft. De kosten van het retour-zenden van de producten worden niet door ons vergoed. Indien u de producten niet aan ons retourneert, kunnen wij de kosten van het ophalen van de producten bij u in rekening brengen. De kosten voor terugzending zijn voor rekening van de klant, ook bij foutief besteld door klant, de kosten van verzending van de producten naar u, zijn  voor u zelf u ontvangt alsnog de factuur voor opnieuw verzenden!

BESCHADIGDE OF GEBREKKIGE PRODUCTEN, FOUTIEVE LEVERINGEN

U kunt (i) de producten ruilen of (ii) het volledige bedrag van de aankoop terugontvangen wanneer de door u bestelde producten bij ontvangst beschadigd of gebrekkig blijken te zijn of ingeval u producten heeft ontvangen die u niet besteld heeft.

i. Ruilen:

Ingeval van retourzending van beschadigde, gebrekkige of foutief geleverde producten leveren wij kosteloos vervangende producten, onder voorwaarde dat u de producten eerst aan ons retour stuurt, in dezelfde staat als waarin u de producten heeft ontvangen.

ii. Restitutie:

Ingeval van beschadigde, gebrekkige of foutief geleverde producten betalen wij het volgende aan u terug:
a. het volledige bedrag van de aankoop;
b. de kosten van verzending van de producten naar u;
c. de kosten van de retourzending aan ons tegen afgifte van een kopie van het bewijs van terpostbezorging dat u hebt ontvangen op het postkantoor

onder voorwaarde dat u de producten eerst aan ons retour stuurt, in dezelfde staat als waarin u de producten heeft ontvangen. Wanneer u de producten niet in dezelfde staat retourneert als waarin u de producten heeft ontvangen, kunnen wij de producten of de kosten van het ophalen van de producten bij u in rekening brengen.

PRODUCTEN RETOURNEREN

U kunt producten retourneren door deze op te sturen naar :

Gipea Retouren
Afdeling retouren
Straat: Angelenweg 165 E
Postcode: 5349 TG Oss
Telefoon +3165 472 82 14
Webshop:https://www.gipea.eu
Website:https://www.gipea.nl


Ingeval van retourzending of retourneren dient u het volgende mee te sturen of mee te nemen:

a) een kopie van de bestel bevestigings e-mail waarin uw Bestelnummer staat vermeld;
b) een bewijs van levering, welke in uw pakje is bijgevoegd, waarin uw Leveringsnummer staat vermeld;
c) Uw pakbon van uw bestelling. 

Ingeval van retourzending per post dient u met het volgende rekening te houden:

a) het kan zeven (7) dagen duren voordat wij uw zending ontvangen;
b) retouren worden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst (uitgezonderd zaterdag) verwerkt;
c) u dient bij het inpakken van de producten voor verzending per post redelijke zorg te betrachten zodat de producten onderweg niet beschadigd raken;
d) u dient bij het postkantoor een bewijs van terpostbezorging te vragen en dit te bewaren totdat u de koopprijs heeft terugontvangen of de vervangende producten bij u zijn thuisbezorgd.

Algemeen

Gipea behoudt zich het recht voor om:
• Gipea Online Store al dan niet met voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of al dan niet tijdelijk op te heffen; en/of

• deze Algemene voorwaarden en/of de Leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer u met een bepaalde wijziging van de Algemene voorwaarden niet akkoord gaat, dient u het gebruik van Gipea Online Store onmiddellijk te staken.


• Ingeval deze algemene voorwaarden door Gipea worden gewijzigd, zijn op uw bestelling de algemene voorwaarden van toepassing zoals die golden op de datum en het tijdstip van uw bestelling. U kunt de algemene voorwaarden zoals die voor u van toepassing zijn, opvragen door een e-mail te sturen.

Ingeval enig deel van de Algemene voorwaarden door de bevoegde rechter onrechtmatig of onafdwingbaar worden verklaard, wordt de betreffende bepaling geacht niet langer van deze algemene voorwaarden deel uit te maken en blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op de koopovereenkomst tussen u en Gipea is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Wanneer u een zelfstandige ondernemer bent of een naamloze vennootschap of een publiekrechtelijk orgaan, geldt dat eventuele geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de koopovereenkomst aanhangig dienen te worden gemaakt bij de bevoegde Nederlands rechter in Amsterdam. Hetzelfde geldt wanneer u na de totstandkoming van de koopovereenkomst naar het buitenland bent verhuisd.

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN

We houden u graag op de hoogte van al onze nieuwe producten en interessante aanbiedingen en promotiecampagnes. Wilt u op de hoogte blijven? Ga dan naar www.gipea.nl en klik op aanmelden of vul je e-mailadres in bij "NIEUWSBRIEF AANMELDING".

HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN

E-mail: https://www.gipea.nl/contact/

Telefoonnummer: +31654728214  lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Postadres: Gipea 
Afdeling: Klantenservice
Straat: Angelenweg 165 E
Postcode: 5349 TG Oss
Telefoon +3165 472 82 14
Webshop:https://www.gipea.eu
Website:https://www.gipea.nl

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »