Verzenden & retourneren

  1. Informatie rondom garantie & retour

Deze algemene voorwaarden gelden tussen u en Gipea Nederland, statutair gevestigd te (5245 BV) Rosmalen aan Partituurweg 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr. 57694923, geregistreerd te Kamer van Koophandel Brabant onder BTW-nummer  NL001652964B93 hierna te noemen: “Gipea”, de “Exploitant” of “ons”. Voor klachten, vragen of correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden van Gipea Online Store kunt u telefonisch +31654728214 of per e-mail (https://www.gipea.nl/contact/) contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u ook op de contactpagina. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nog eens 7 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected] Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Voor de 3-d Groot motief en 3-d Panorama producten die u via deze webwinkel op maat koopt volgens de door u ingevoerde specificaties, is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Ingeval van retourzending of retourneren dient u het volgende mee te sturen of mee te nemen:
a) een kopie van de bestelbevestigings e-mail waarin uw Bestelnummer staat vermeld;
b) een bewijs van levering, welke in uw pakje is bijgevoegd, waarin uw Leveringsnummer staat vermeld;
c) een ingevuld retourformulier, dat u kunt downloaden door. Uitsluitend voor retourzendingen per post.

Ingeval van retourzending per post dient u met het volgende rekening te houden:
1) het kan zeven (7) dagen duren voordat wij uw zending ontvangen;
2) retouren worden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst (uitgezonderd zaterdag) verwerkt;
3) u dient bij het inpakken van de producten voor verzending per post redelijke zorg te betrachten zodat de producten onderweg niet beschadigd raken;
4) u dient bij het postkantoor een bewijs van terpostbezorging te vragen en dit te bewaren totdat u de koopprijs heeft terugontvangen of de vervangende producten bij u zijn thuisbezorgd.

Toevoeging uitzonderingen retourneren & Uitsluiting van het herroepingsrecht is voor producten:

a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.

b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

e. die snel kunnen bederven of verouderen;

f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

g. Maatwerk op basis van aangeleverde maatvoering klant.Voor de 3-d Groot motief en 3-d Panorama producten die u via deze webwinkel op maat koopt volgens de door u ingevoerde specificaties, is het herroepingsrecht niet van toepassing.

Modelformulier voor herroeping

Gipea
Bruggen 2 A
5243 RB Rosmalen
https://www.gipea.nl/contact/

Deze algemene voorwaarden gelden tussen u en Gipea Nederland, statutair gevestigd te (5245 BV) Rosmalen aan Partituurweg 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr.( 57694923 ), hierna te noemen: “Gipea”. btw-identificatienummer  BTW nummer NL001652964B93.   Voor klachten, vragen of correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden van Gipea Online Store kunt u telefonisch +31738514646 of per e-mail ( https://www.gipea.nl/contact/ ) contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u op de contactpagina.

Ingeval enig deel van de Algemene voorwaarden door de bevoegde rechter onrechtmatig of onafdwingbaar worden verklaard, wordt de betreffende bepaling geacht niet langer van deze algemene voorwaarden deel uit te maken en blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op de koopovereenkomst tussen u en Gipea is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Wanneer u een zelfstandige ondernemer bent of een naamloze vennootschap of een publiekrechtelijk orgaan, geldt dat eventuele geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de koopovereenkomst aanhangig dienen te worden gemaakt bij de bevoegde Nederlands rechter in Amsterdam. Hetzelfde geldt wanneer u na de totstandkoming van de koopovereenkomst naar het buitenland bent verhuisd.

HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN


E-mail: https://www.gipea.nl/contact/

Telefoonnummer: +31738514646 lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur)