Verzenden & retourneren

PRODUCTEN RETOURNEREN

Deze algemene voorwaarden gelden tussen u en Gipea Nederland, statutair gevestigd te (5245 BV) Rosmalen aan Partituurweg 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nr.( 57694923 ) geregistreerd te Kamer van Koophandel Brabant nummer, BTW-nummer  (NL137691786B04) hierna te noemen: “Gipea”, de “Exploitant” of “ons”). Voor klachten, vragen of correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden van Gipea Online Store kunt u telefonisch +31654728214 of per e-mail ( info@gipea.nl ) contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u op de contact“U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@gipea.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.” “Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.” 


U kunt producten retourneren door deze op te sturen naar :

Gipea
Retouren
Partituurweg 15
5245BV RosmalenIngeval van retourzending of retourneren dient u het volgende mee te sturen of mee te nemen:

a) een kopie van de bestelbevestigings e-mail waarin uw Bestelnummer staat vermeld;
b) een bewijs van levering, welke in uw pakje is bijgevoegd, waarin uw Leveringsnummer staat vermeld;
c) een ingevuld retourformulier, dat u kunt downloaden door. Uitsluitend voor retourzendingen per post

Ingeval van retourzending per post dient u met het volgende rekening te houden:

a) het kan zeven (7) dagen duren voordat wij uw zending ontvangen;
b) retouren worden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst (uitgezonderd zaterdag) verwerkt;
c) u dient bij het inpakken van de producten voor verzending per post redelijke zorg te betrachten zodat de producten onderweg niet beschadigd raken;
d) u dient bij het postkantoor een bewijs van terpostbezorging te vragen en dit te bewaren totdat u de koopprijs heeft terugontvangen of de vervangende producten bij u zijn thuisbezorgd.


OP DE HOOGTE BLIJVEN


We houden u graag op de hoogte van al onze nieuwe producten en interessante aanbiedingen en promotiecampagnes. Wilt u op de hoogte blijven? Ga dan naar www.gipea.eu en klik op aanmelden of vul je e-mailadres in bij "NIEUWSBRIEF AANMELDING".

Algemeen
Gipea behoudt zich het recht voor om:

  • /Gipea Online Store al dan niet met voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of al dan niet tijdelijk op te heffen; en/of
  • deze Algemene voorwaarden en/of de Leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer u met een bepaalde wijziging van de Algemene voorwaarden niet akkoord gaat, dient u het gebruik van Gipea Online Store onmiddellijk te staken.
  • Ingeval deze algemene voorwaarden door Gipea worden gewijzigd, zijn op uw bestelling de algemene voorwaarden van toepassing zoals die golden op de datum en het tijdstip van uw bestelling. U kunt de algemene voorwaarden zoals die voor u van toepassing zijn, opvragen door een e-mail te sturen.


Ingeval enig deel van de Algemene voorwaarden door de bevoegde rechter onrechtmatig of onafdwingbaar worden verklaard, wordt de betreffende bepaling geacht niet langer van deze algemene voorwaarden deel uit te maken en blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. 

Op de koopovereenkomst tussen u en Gipea is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

Wanneer u een zelfstandige ondernemer bent of een naamloze vennootschap of een publiekrechtelijk orgaan, geldt dat eventuele geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de koopovereenkomst aanhangig dienen te worden gemaakt bij de bevoegde Nederlands rechter in Amsterdam. Hetzelfde geldt wanneer u na de totstandkoming van de koopovereenkomst naar het buitenland bent verhuisd.

HOE KUNT U MET ONS CONTACT OPNEMEN


E-mail: info@gipea.nl

Telefoonnummer: 06547-28-214  /  073-851 46 46   (lokaal tarief, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur)